Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej

Warszawa - Praga Południe

Jesteśmy po Waszej stronie ponieważ znajdujemy się po tej samej stronie Warszawy. Tu żyjemy, mieszkamy, pracujemy, służymy. Tu znajduje się nasz Kościół. Więc w naturalny sposób obszarem naszego działania jest wszystko co znajduje się po prawej stronie Wisły. Nasza misja i służba obejmują każde osiedle, każdą ulicę, dom i człowieka a to oznacza również, że…

Jesteśmy po Waszej stronie ponieważ bliskie są nam Wasze sprawy, potrzeby i problemy. Ponieważ stoimy z Wami, tym samym stoimy przeciw wszelkiej niesprawiedliwości, zniewoleniu i bólowi z którymi się zmagacie. Jesteśmy powołani, aby w imieniu Jezusa nieść pomoc, rozwiązanie i ulgę wszystkim którzy tego potrzebują. W ten sposób pragniemy być realną Bożą odpowiedzią na ciągle powracające pytania o cel i sens życia. Naszą misją jest niesienie każdemu człowiekowi Ewangelii, Dobrej Nowiny o kochającym Bogu i Zbawicielu Jezusie Chrystusie! Pamiętajcie –

Jesteśmy po Waszej stronie!

 

O NAS

 

Jesteśmy Kościołem, czyli wspólnotą ludzi powołanych i połączonych przez Boga, z różnych środowisk, z różnym pochodzeniem, z przeróżnymi życiowymi i dobrymi i trudnymi doświadczeniami, różnych profesji i w różnym wieku, od dzieci aż po seniorów.

Jesteśmy chrześcijanami, czyli naśladowcami Chrystusa, którzy odkryli niezwykłość, piękno charakteru, wyjątkowość nauczania a przede wszystkim moc ofiarnej śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa i zdecydowali się za Nim podążać.

Jesteśmy ludźmi wiary, bo w odpowiedzi na przesłanie Ewangelii, Dobrej Nowiny autentycznie i osobiście uwierzyliśmy, że to co Jezus mówił i to co zrobił oddając Swoje doskonałe życie na Krzyżu ma przemieniający wpływ na nasze życie, usuwa z niego zło i daje nam, nowe wieczne życie.

Jesteśmy chrześcijanami, którzy wierzą ewangelicznie, bo właśnie Ewangelie, które przybliżają nam osobę i dzieło Jezusa oraz całe Pismo Święte, które w rzeczywistości z różnych perspektyw mówi o tym samym, jest fundamentem, normą i inspiracją naszej wiary i życia.

Jesteśmy też nazywani zielonoświątkowcami, bo tak jak zapowiadał Bóg przez pokolenia, potwierdził Jezus i co niezmiennie dzieje się od dnia Pięćdziesiątnicy (Zielonych Świąt), realne, nadprzyrodzone działanie i wpływ Ducha Świętego, na to jacy jesteśmy i na to co czynimy jest naszym osobistym i wspólnotowym pragnieniem i doświadczeniem.

Jesteśmy organizacyjnie związani z Kościołem Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w RP, który składa się z autonomicznych lokalnych wspólnot w naszym kraju oraz należy do wspólnoty KCHWE na całym świecie jak również wspólnoty ewangelikalnych Kościołów w Polsce, czyli Aliansu Ewangelicznego w RP.

WARTOŚCI

Naszą najważniejszą wartością jest sam Bóg – Ojciec, Syn i Duch Święty, który daje nam się poznawać, którego chcemy kochać i oddawać chwałę całym naszym życiem.

Naszą ogromną wartością jest Ewangelia, Dobra Nowina o niezwykłym życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, która przemieniła nasze życie i ma moc uczynić to dla każdego człowieka. Dlatego na różne sposoby staramy się składać o tym świadectwo i dzielić tą życiodajną Ewangelią.

Naszą wartością jest naśladowanie Jezusa, bo przekonaliśmy się, że najlepszy choć niekoniecznie najłatwiejszy sposób życia, to odkrywanie i stosowanie Jego słów i naśladowanie Jego przykładu w sposób praktyczny w naszym codziennym życiu.

Naszą wartością jest Kościół jako Ciało Chrystusa, bo zgodnie z Bożym planem i naszym doświadczeniem, wiara i naśladowanie Jezusa są niezmiernie trudne a wręcz niewykonalne w pojedynkę, ale stają się możliwe i realne dzięki zachęcie i wsparciu wspólnoty Jezusa.

Naszą wartością jest zaangażowana służba, na wzór samego Jezusa, sobie nawzajem i innym ludziom, wypływająca z autentycznej miłości bliźniego, na którą warto poświęcać swój czas, siły, uzdolnienia, doświadczenia i środki.

Naszą wartością jest misja, którą chcemy wspierać na różne sposoby, od osobistego zaangażowania, przez modlitwę, aż po fundusze, bo wierzymy, że Dobra Nowina zgodnie ze słowami Jezusa ma docierać do kolejnych osób, nie tylko tu, gdzie jest nasz Kościół, ale również do nowych miejsc i miejscowości w naszym kraju i za granicą.

W CO WIERZYMY

Wierzymy w Pismo Święte natchnione przez Boga w kanonicznej treści składającej się z 66 ksiąg Starego i Nowego Testamentu.

Wierzymy w Trójjedynego Boga – Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Wierzymy w Synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha Świętego i narodzonego z dziewicy Marii.

Wierzymy w śmierć Jezusa na Krzyżu za grzechy świata, Jego zmartwychwstanie, wniebowstąpienie, pośrednictwo i powtórne przyjście.

Wierzymy w Ducha Świętego, Jego nadprzyrodzone działanie i manifestację w życiu chrześcijan poprzez odrodzenie, owoc i dary duchowe.

Wierzymy w zbawienie dla każdego człowieka, przez osobiste nawrócenie i wiarę w dzieło Pana Jezusa Chrystusa na Krzyżu.

Wierzymy w Kościół święty i apostolski, w wymiarze powszechnym i lokalnym, składający się ze wszystkich, którzy osobiście uwierzyli i przyjęli zbawcze dzieło Pana Jezusa.

Wierzymy w zmartwychwstanie i sprawiedliwy sąd Boga nad wszystkimi ludźmi przy końcu czasów oraz jego konsekwencję, czyli wieczne przeznaczenie sprawiedliwych i niesprawiedliwych.Wojtek i Sabina Leszczyńscy

Powołanym przez Jezusa pasterzem do naszej lokalnej wspólnoty jest Wojtek Leszczyński, który wraz ze swoją żoną Sabiną służą nam od początku formalnego funkcjonowania naszej społeczności, czyli 2006 roku. Oboje są absolwentami Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, po ukończeniu której przeprowadzili się do Pińczowa, aby tam zakładać i budować lokalną wspólnotę Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej, a po kilku latach wrócili do Warszawy, aby po prawej stronie stolicy zakładać i budować naszą wspólnotę, przy wsparciu programu zakładania nowych zborów Ligi Biblijnej.

Od tego czasu Sabina obok zaangażowania we wspólnocie podjęła i kontynuuje pracę zawodową w bankowości, a Wojtek od wielu lat jest współpracownikiem Ligi Biblijnej, w ramach której koordynuje program zakładania nowych wspólnot Misja_PL w naszym kraju oraz program ewangelizacyjno-uczniowski Projekt Filip na obszarze Polski Północno – Wschodniej. W ramach Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej, koordynuje i prowadzi również nauczanie w Szkole Biblijnej, w ramach Kolegium Teologicznego.

Razem z nim, w naszej wspólnocie służą i pasterzują również inni powołani do tego liderzy, których również możecie poznać osobiście odwiedzając naszą wspólnotę.

SPOTKANIA

 

Spotykamy się jako cała wspólnota, tak jak większość chrześcijan w niedzielę, w dzień zmartwychwstania Jezusa, aby doświadczać tego, że On Żyje i uczyć się jak chce działać w naszym życiu. Gramy, śpiewamy i modlimy się w części zwanej uwielbieniem, dzielimy się ze sobą nawzajem i z Nim swoimi życiowymi radościami i wyzwaniami, czytamy i słuchamy Jego Słowa podczas kazania.

Spotykamy się też w mniejszym gronie w środę, aby zatrzymać w codziennym biegu w modlitwie i przy Jego Słowie, wspierać się nawzajem i nabierać świeżych sił do stawiania czoła wyzwaniom życia i składania świadectwa o przemieniającej miłości i mocy Jezusa.

Spotykamy się też mniej formalnie, według osobistych potrzeb i możliwości tam, gdzie mieszkamy i w różnych miejskich lokalizacjach, spotykamy się na nauczaniu i konferencjach, organizujemy wspólne pikniki, czasem wyjeżdżamy całą społecznością, czasem w szerszym lub węższym gronie spędzamy wspólnie czas urlopowy.

Spotkania są otwarte dla wszystkich osób, każdy może przyjść i aktywnie lub biernie się w nie włączyć!.Niedziela, g.11.00, Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne,

ul.Edisona 2, sala nr 6 na parterze.

W tygodniu grupy domowe, informacja u Pastora, kontakt poniżej.

Pastor Wojtek Leszczyński

kom. 606 673 093

email: leszczynsky@interia.pl 

Jeśli chciałbyś wesprzeć naszą służbę, możesz to zrobić składając ofiarę na rachunek:

27 1940 1076 3044 7415 0000 0000